In het vorige blogartikel besprak ik het homeopathische geneesmiddel Natrium Muriaticum, homeopathisch bereid keukenzout. In deze blogpost geef ik uitleg over het homeopathische medicijn Phosphor.

Het ziektebeeld van Phosphor

Diffusie is de rode draad die door het Phosphor ziektebeeld loopt. Diffusie is het proces van de verspreiding naar buiten in de omgeving, zoals rook zich verspreidt in de lucht of de kleur van een theezakje zich gelijkmatig verspreidt in water.

Hetzelfde gebeurt met de energie, het bewustzijn, de emoties en zelfs het bloed van de Phosphor patiënt. Het is alsof er geen grenzen bestaan op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Om deze reden is de Phosphor patiënt kwetsbaar voor allerlei soorten invloeden. Op het fysieke niveau zien we dat bijna elk letsel resulteert in een bloeding. Dit gebeurt omdat de wanden van de bloedvaten zwak zijn en het bloed zich gemakkelijk laat verspreiden in omringende weefsels.

Op emotioneel niveau gaan de emoties van de Phosphor patiënt gemakkelijk uit naar anderen, waarbij de patiënt nauwelijks in staat is ze in bedwang te houden en zichzelf tegen emotionele kwetsbaarheid te beschermen. Hij/zij vergeet zichzelf gemakkelijk, zelfs in die mate dat het bewustzijn té diffuus en ongecontroleerd kan worden.

De Phosphor mens drinkt veel, het liefst koude dranken. Als ze last hebben van een brandend gevoel in de maag, dan wordt dit door koude dranken te nuttigen verlicht. Echter zet de pijn wel weer op zodra de drank of het voedsel warm wordt in de maag.

Er is een kenmerkende behoefte aan zout en aan vis. Bovendien is de Phosphor patiënt gek op chocolade, zoet en ijs. Gelet op de behoefte om veel te drinken en de behoefte aan zoet is het niet verwonderlijk dat er een aanleg voor diabetes bestaat.

Phosphor kind

Als kind is deze persoon warm, hartelijk, kunstzinnig/muzikaal en zeer gevoelig. Het kind is zeer open en beïnvloedbaar; men kan door zo’n kind ‘heen kijken’, aangezien het zich moeiteloos uit, zonder veel reserves. Tijdens de pubertijd maakt het kind een groeiperiode door die leidt tot het typische magere en slungelachtige uiterlijk.

Phosphor volwassene

In de loop van zijn leven is het Phosphor type een warme, vriendelijke, naar buiten gerichte persoon die graag vrienden en gezelschap heeft, maar ook goed alleen kan zijn om kunstzinnig bezig te zijn. Het is prettig zo iemand om je heen te hebben want hij/zij is werkelijk sympathiek en stelt het belang van vrienden gemakkelijk boven persoonlijke aangelegenheden. De Phosphor patiënt is zeer intelligent en beschaafd. Er zijn geen geheimen voor een dergelijk persoon; hij deelt zijn gevoelens en gedachten gemakkelijk met vrienden en zelfs vreemden. Veel van zijn of haar leven draait om interpersoonlijke verhoudingen.

Een dergelijk persoon zou een goed politicus zijn, het type dat zich inspant voor humanitaire zaken, maar een Phosphor type kan ook verkoper worden omdat hij in staat is alles te verkopen waar hij in gelooft. Hij is zeer beïnvloedbaar en zal alles geloven wat hem verteld wordt op een terrein dat hij zelf niet beheerst; als hij eenmaal iets aangenomen heeft zal hij enthousiast zijn en overtuigend ten opzichte van anderen.

Eerste fase van het ziektebeeld

In de eerste fase van het Phosphor ziektebeeld overheersen gewoonlijk de fysieke symptomen. In de kinderlijke fase van de ontwikkeling (of men nu 5 of 35 is) kunnen er gemakkelijk bloedingen ontstaan. Neusbloedingen treden op door kleinigheden. De menstruatie kan overvloedig en langdurig zijn. Het bloed is meestal helderrood van kleur. De neiging tot bloeden is symbolisch voor het algemene wezen van Phosphor.

Naarmate het ziektebeeld zich verder ontwikkelt, kan het proces van bloedingen zich voor gaan doen op diepere niveaus. Er kan een pijnloze bloeding optreden van het maag-darmkanaal, resulterend in bloedbraken of ontlasting gemengd met bloed. Er kunnen longaandoeningen zijn met het ophoesten van bloed. Er kan tevens bloed in de urine zitten.

Tweede fase van het ziektebeeld

Naarmate het ziektebeeld overgaat in de tweede fase zien we een afname van de fysieke symptomen en een toename van de angsten. Ook is er een grote bezorgdheid voor anderen.

Phosphor kan erg bezorgd zijn om zijn eigen gezondheid. De patiënt is ook gemakkelijk voor suggestie vatbaar. Als hij hoort dat iemand een bepaalde ziekte heeft, kan het Phosphor type zich zelfs zorgen maken dat hij eveneens aan deze ziekte leidt.

Derde fase van het ziektebeeld

Er treden in latere stadia veel angsten op. Angst voor het donker, angst om alleen te zijn en angst voor de schemering. Ook de angst voor onweer verslechtert in deze fase. Aanvankelijk zijn deze angsten nog gering en gaan ze nog gepaard met dorst en verkwikkende slaap.

Als de derde fase begint wordt de patiënt overweldigd door bezorgdheden en angsten. De patiënt vindt het in toenemende mate moeilijk om te ontspannen en diens angsten kunnen leiden tot hyperventilatie. De ondertoon van angst en spanning verhindert ook ontspanning tijdens de slaap; hij wordt niet uitgerust wakker met de angsten direct op de voorgrond tredend. Uiteindelijk wordt de voortdurende angst een angst zonder herkenbare oorzaak. Er ontstaat een angst dat er iets ergs zal gebeuren. Een angst die het leven van de patiënt doordringt zoals achtergrondmuziek. Elke mogelijkheid is bij voorbaat omgeven met angst. Er is een angst voor dreigende ziekten, voor kanker en uiteindelijk een angst voor elke dreigende aandoening.

Naarmate de angsttoestanden toenemen, verdwijnen veel van de typisch kenmerken van Phosphor op het lichamelijke niveau. Er is geen dorst meer en geen behoefte aan (of verlangen naar) zout.

Vierde fase van het ziektebeeld

Uiteindelijk in de vierde fase, begeeft de psychische weerstand het volledig. Er treden concentratiestoornissen op, men is niet meer in staat tot samenhangend denken of begrijpen wat anderen zeggen. Lichaam en geest worden zwak, de patiënt wordt onverschillig voor gezelschap en zijn omgeving. Het resultaat is een toestand van seniliteit of imbeciliteit. Een ander gebruikelijk eindresultaat bij Phosphor is een beroerte waarbij veel psychische vermogens verloren gaan.