Wellicht komt het volgende u bekend voor; u bent gevaccineerd tegen Corona en u hebt een discussie met iemand die niet ingeënt is. U begrijpt de ander totaal niet, hoe kan iemand zo onverantwoordelijk met de gezondheid van z’n medemens omgaan? Of u bent niet ingeënt en het is u totaal onbegrijpelijk waarom iemand zo dom kan zijn om een spuit in z’n lijf te laten zetten terwijl de lange termijneffecten onbekend zijn. Het zijn geen leuke discussies, over het algemeen begrijpen we elkaar niet.

Tweedeling in de geneeskunde

Laat ik u vertellen dat deze discussie niet nieuw is. Bijna 2500 jaar geleden werd deze discussie al gevoerd!  Het was in de tijd van Hippocrates, de vader van de geneeskunde die 400 jaar voor Christus in Griekenland leefde dat de tweedeling ontstond. Artsen moeten nog steeds de “Eed van Hippocrates” afleggen.

In de tijd van Hippocrates ontstond er een nieuwe richting in de geneeskunde. Tot dan toe waren de geneeskundigen vooral bezig met het onderzoeken van de natuur. Welke planten en welke paddenstoelen genazen mensen en dieren? Ze ontwikkelden zich in het gezond houden en het gezond maken van mensen door hun opgedane kennis van de natuur. Ze bestudeerden kruiden, keken hoe natuurvolken hun zieken genazen, lieten mensen vasten, op blote voeten lopen, schreven wisselbaden voor etc. Het beste voorbeeld vormen de Chinese artsen waarvan bekend is dat ze niet werden betaald door de zieke mensen maar door de gezonden. Ze hadden gefaald als iemand ziek werd en de patiënt hoefde hem vanaf dat moment niet meer te betalen.

De ene kant: Natuurgeneeskundigen en homeopaten

Deze eerste groep is uitgegroeid tot de tegenwoordige natuurgeneeskundigen en homeopaten. Zij zien ziekte als een gevolg van een falend immuunsysteem en zijn daar in principe blij mee, want het lichaam geeft aan dat er iets niet in orde is. Ze wijzen de patiënt op het belang van een natuurlijke leefwijze en zien de mens als een totaliteit. Hun oplossing is de mens gezonder te maken. Ze hebben de ervaring als je dat doet, de ziekteverwekkers vanzelf verdwijnen of überhaupt geen kans krijgen toe te slaan. Bacteriën en virussen hebben geen kans meer doordat het gezonde afweersysteem met ze afrekent. Op dit moment is het bij deze geneeswijze bekend dat de darm een sleutelrol speelt bij de gezondheid omdat de afweer daar opgebouwd wordt.

De andere kant: Wetenschappelijke genezers

De tweede groep genezers waren meer wetenschappelijk georiënteerd zou je, vertaald naar deze tijd, kunnen zeggen. Hippocrates ging het lichaam meer ontleden, hij ontwikkelde de humoraalpathologie om ziekten te kunnen indelen en later in de tijd werden microscopen gebruikt en vond men allerlei beestjes bij zieke mensen. Bacteriën, schimmels, parasieten en virussen werden ontdekt als veroorzakers van ziekten. Langzamerhand kwamen er speciale dokters voor speciale organen. Zo ontstond het beroep van longarts, het beroep van internist, KNO-arts etc.  De focus ligt bij deze geneeswijze op de lichaamscel en nieuwe medicijnen worden ontwikkeld op dit gegeven.  Deze tweede groep ziet ziekte als een gevaar voor de mensheid die wordt veroorzaakt door ziekteverwekkers en daar moet hard tegen gevochten worden. Het is het principe van oorlog. Wint de ziekte of wint de medicatie?

Conclusie

U zult het begrepen hebben, vertaald naar deze tijd: de farmaceutische industrie, de overheid en de mainstream publiciteit zijn aanhangers van de gewone geneeskunde die het Coronavirus zien als een bedreiging voor de gezondheid van de hele mensheid. Daar moet hard tegen gevochten worden.

De tegenstanders van vaccinatie zeggen dat je bij een dreigende ziekte zoals Corona de natuur een handje moet helpen. Door de mens en speciaal de darm gezonder te maken, een natuurlijkere leefwijze te volgen, biologische voeding te gebruiken, meer te bewegen en extra natuurlijke vitaminen te nemen. Op deze manier ondersteun je het eigen afweersysteem.

Zie hier de twee uitersten, het woord is aan u!

Als dit artikel bijdraagt om het standpunt van de andere mens te begrijpen en daardoor de discussie over dit onderwerp minder heftig te maken, dan ben ik tevreden.

Co van Twillert