Homeopathie in Nederland

Geschiedenis

Homeopathie is ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Friedrich Hahnemann (1755-1843)
In zijn tijd waren er veel misstanden in de geneeskunde. Zo was aderlaten heel gewoon en ook de therapie met bloedzuigers vond danig aftrek en dan praten we nog niet eens over het vastketenen van psychiatrische patiënten.

Samuel Hahnemann

Hahnemann legde zijn nieuwe behandelideeën vast in het boek “Organon der Geneeskunde”. Na oorspronkelijk veel tegenwerking waren er steeds meer artsen die zijn zienswijze volgden en zich bekwaamden in de nieuwe, humane geneeswijze die Hahnemann “homeopathie” noemde.

De homeopathie kwam tot bloei in de westerse wereld en om u een voorbeeld te geven; rond 1900 was 50% van de artsen in Amerika homeopaat. Een belangrijke Amerikaanse homeopaat uit die tijd was James Tyler Kent (1849-1916), een directe volger van Hahnemann zijn leer.

James Tyler Kent

De door de petroleumindustrie gefundeerde farmaceutische industrie (aardolie staat aan de basis van bijna alle chemische medicijnen) heeft een broertje dood aan homeopathische geneesmiddelen. Het was John D Rockefeller, oliemagnaat, die zijn invloed aanwendde om de homeopathie zo goed als verbannen te krijgen in Amerika.

Het heden

Rond 1985 was er in Nederland een hype in de klassieke homeopathie. Honderden studenten studeerden jaarlijks af aan homeopathische academies en aan de homeopathische opleiding voor artsen.

Sindsdien is het bergafwaarts gegaan en is het aantal afstuderende artsen en therapeuten in de Klassieke Homeopathische geneeswijze gereduceerd tot wellicht 20 homeopaten per jaar.

Wat is de reden?

Ik zie een drietal oorzaken:

  1. Klassieke homeopathie is moeilijk. Het vraagt van de arts/therapeut om continu te studeren en heel veel tijd te investeren in iedere patiënt.
  2. Er ontstond een tekort aan huisartsen en daarmee verdween grotendeels de animo bij artsen om te kiezen voor de homeopathische praktijk.
  3. Steeds meer artsen en therapeuten gingen er iets anders bij doen. De orthomoleculaire geneeswijze kwam in de mode en men ging met bioresonantie en aanverwante apparatuur aan de slag. Dit in de veronderstelling dat meer beter is.

En hiermee zijn we gelijk bij de kern van het probleem aangekomen. Meer is NIET altijd beter en in dit geval zelfs “heel veel slechter”. Zoals eerder genoemd vergt klassieke homeopathie zoveel toewijding dat “iets anders erbij doen” maakt dat energie verlegd wordt en dat de concentratie en tijd, die zo nodig is om te groeien in deze unieke geneeswijze, verloren gaat.

Dit is de reden dat u een goede klassiek homeopaat herkent aan het feit dat hij alleen de klassieke homeopathie toepast en de rest overlaat aan collega’s in de alternatieve gezondheidszorg.

En als je dat doet EN je bent bevlogen EN je hebt ervaren wat deze geneeswijze kan bewerkstelligen bij zieke mensen dan zijn de resultaten fantastisch!!